Rozdíl Mezi Vedením A Správou Projektu

Obsah:

Rozdíl Mezi Vedením A Správou Projektu
Rozdíl Mezi Vedením A Správou Projektu

Video: Rozdíl Mezi Vedením A Správou Projektu

Video: Rozdíl Mezi Vedením A Správou Projektu
Video: Projektové řízení 1 2023, Prosinec
Anonim

Vedoucí vs. řízení projektu

Řízení projektů zahrnuje využití znalostí, technik a dovedností k efektivnějšímu a efektivnějšímu provádění projektů. Projekty jsou obvykle v souladu s cíli obchodních organizací. Úspěch projektů silně závisí na efektivitě projektového týmu a na tom, jak dobře každý z nich plnil své úkoly, a také na schopnostech projektového manažera vést a řídit týmy podle požadavků zákazníků. Tento článek popisuje rozdíl mezi řízením a vedením projektu v organizaci.

Správa projektu

Zahájení, plánování, provádění, monitorování a kontrola a uzavření projektu jsou základními součástmi řízení projektu. V projektových týmech všichni členové spolupracují na dosažení konkrétních cílů a na zajištění kvalitního výstupu pro koncové uživatele. Díky synergickému efektu je týmová práce produktivnější než práce jednotlivců. Projektový manažer je osoba, která je odpovědná za dokončení projektu v rozsahu, stanoveném časovém rámci, v rámci rozpočtu atd., Protože jedná jako prostředník mezi sponzorem projektu a členy projektového týmu.

Rozdíl mezi vedením a správou projektu
Rozdíl mezi vedením a správou projektu

Vedení projektu

Vedení projektu vede členy týmu ke splnění požadavků projektu tím, že jim dá strategické vedení, stanoví cíl týmu a sladí všechny členy týmu v tomto směru. Efektivní vedoucí vždy následovníky motivují a inspirují. Z organizačního hlediska musí projektový manažer jako dobrý vůdce povzbudit zaměstnance, aby byli inovativnější a potřebovali je inspirovat. Pak budou zkoušet nové věci a nové způsoby, jak dělat věci, místo aby se drželi tradičních metod provádění konkrétního úkolu. Tímto způsobem lze zlepšit produktivitu zaměstnanců.

Vedoucí vs. řízení projektu Rozdíl mezi
Vedoucí vs. řízení projektu Rozdíl mezi

Jaký je rozdíl mezi vedením a řízením projektu?

Vedoucí vedou projektový tým tím, že jim dávají strategické vedení a stanovují cíle týmu. Osoba, která vede projekt, vítá nápady zaměstnanců, protože zaměstnanci čelí podmínkám v reálném čase. Zaměstnanci by tedy měli pocit, že jsou oceňováni, a jejich přínos je oceňován. Pokusili by se tedy maximálně přispět k úspěšnému dokončení projektů.

Manažeři jsou lidé, kteří přidělují výkonnostní cíle pro každého jednotlivce, které mají být splněny v určitém období, s ohledem na každou z jejich kompetencí. Vyhodnocením svého výkonu rozhodují o oblasti nebo oboru, které je třeba zlepšit, a nabízejí školení, které těmto požadavkům odpovídá.

Vedoucí projektu by se měl zajímat o motivaci nejvýkonnějších zaměstnanců nabídkou odměn, jako jsou výkonnostní pobídky, zvyšování platů a také nefinanční odměny, jako je uznání, příležitosti kariérního rozvoje atd.

Může to tedy být stejná osoba, která vede a řídí projekt, ale jako projektoví manažeři mají obrovskou odpovědnost za efektivní řízení projektů, zatímco jako vedoucí musí efektivně vést členy svého týmu. Nakonec by vedení i řízení bylo užitečné pro dosažení dlouhodobého organizačního úspěchu.

Souhrn:

Řízení vs. vedení projektu

• Řízení projektů zahrnuje plánování, koordinaci a monitorování činností prováděných členy týmu, zatímco vedení zahrnuje poskytování pokynů a podpory zaměstnancům za účelem získání kvalitního výstupu.

• Vedoucí pracovníci vždy inspirují a povzbuzují své zaměstnance, aby byli při provádění činností inovativnější a kreativnější, zatímco manažeři hodnotí výkony zaměstnanců.

• Vedoucí se dlouhodobě zaměřují, zatímco manažeři se obávají dodržování konkrétních termínů.

Foto: IvanWalsh.com (CC BY 2.0)

Pedro Ribeiro Simões (CC BY 2.0)

Doporučená: