Rozdíl Mezi Duchovním A Náboženským

Obsah:

Rozdíl Mezi Duchovním A Náboženským
Rozdíl Mezi Duchovním A Náboženským

Video: Rozdíl Mezi Duchovním A Náboženským

Video: Rozdíl Mezi Duchovním A Náboženským
Video: Rozdíl mezi náboženstvím a vírou v živého Boha 2023, Březen
Anonim

Duchovní vs Náboženské

Náboženství a duchovnost jsou dva pojmy, které jdou ruku v ruce a jsou diskutovány společně téměř při všech příležitostech. Oba jsou základními aspekty života lidské bytosti, které jim pomáhají získat hlubší pochopení toho, o čem jsou jejich životy a existence, čímž jim pomáhají vyrovnat se s běžnými životními zkouškami.

Co je to Duchovní?

Být duchovním lze definovat jako proces osobní transformace, který je v souladu s určitými náboženskými ideály. Od 19. století se však spiritualita odděluje od náboženství a více se zaměřuje na zkušenosti a psychologický růst. Neexistuje však žádná široce dohodnutá definice duchovnosti, a může to tedy být jakýkoli blažený zážitek smysluplné činnosti. Podle Waaijmana však lze spiritualitu tradičně definovat jako snahu obnovit původní podobu člověka na Boží obraz. V moderních termínech by však spiritualita znamenala proces transformace, který je spuštěn smysluplnou činností a je velmi subjektivní zkušeností.

Co je to náboženský?

Náboženství lze popsat jako filozofii nebo metodu myšlení založenou na organizovaném souboru kulturních vír a systémů vytvořených člověkem se záměrem dát lidskému bytí smysl. Děje se tak tím, že se komunity spojují s vyšší mocí prostřednictvím rituálů, příběhů a přesvědčení. Jedná se o otevřenou komunitu, která svým členům obvykle umožňuje svobodu myšlení, její principy byly stanoveny a přijímány velkými skupinami lidí po dlouhou dobu. Ve většině případů se člověk často narodí ve svém náboženství, zatímco jiní si zvolí nebo převedou na náboženství podle svého výběru poté, co zažijí, prozkoumají a důkladně studují ze své vlastní vůle. Být náboženským by znamenalo bezvýhradně věřit a vkládat víru do těchto vír, jak je kázáno vlastním náboženstvím a tvrdě následovat jeho praktiky a rituály.

Jaký je rozdíl mezi duchovním a náboženským?

Je skutečností, že náboženský a duchovní jsou dva pojmy, o nichž se často diskutuje v podobných kontextech. Termín „duchovní, ale ne náboženský“, který je v dnešní době v trendu, je však třeba poznamenat, že zatímco náboženská osoba je rozhodně duchovní osoba, duchovní osoba není vždy náboženská. Tam tedy začínají rozdíly.

• Náboženství je hmatatelnou teorií, kde je kladen důraz na uctívání idolů, symbolů a stálých ideálů. Být náboženským tedy znamená vložit víru do těchto hmatatelných aspektů. Koncept duchovnosti nezahrnuje modly ani symboly a jako takový má spíše nehmotnou, neurčitou kvalitu.

• Náboženství má základní morální kodex, soubor základních hodnot a osnovu příběhu. Duchovnost takové vlastnosti nemá.

• Náboženství jsou založena na rituálech, kterými se přísně a slavnostně řídí ti, kdo jsou součástí tohoto náboženství. Duchovnost takové rituály nepředstavuje a praktiky, které se v duchovnu používají, jsou subjektivní. Někteří se mohou řídit metodami, jako je meditace, zatímco jiní se mohou věnovat zpívání atd. Tyto metody však nejsou obvyklé.

• Náboženství a jeho ideály jsou založeny na učení náboženského vůdce, který tak vytvořil takové ideály s cílem vést lidi k nirváně, spáse atd. Duchovnost je zaměřena na vnitřní kultivaci člověka. Děje se tak s cílem umožnit jednotlivci dosáhnout vyšší úrovně bytí.

• Náboženství spojuje společnosti společnými vírami, rituály a zvyky, a tak se vyznačuje celou komunitou věřících. To také přispívá k poskytování pomocné ruky členům komunity prostřednictvím poskytování almužen, zapojování se do veřejně prospěšných prací atd. Ačkoli spiritualita věří v dobrou vůli vůči ostatním, jedná se spíše o individuální praxi. I když mohou existovat malé komunity, které mají společné duchovní víry, jedná se o odloučenou praxi, která se vyznačuje komunitami mnohem menšími než komunity nalezené v náboženství.

Související příspěvky:

  1. Rozdíl mezi duchovním a emocionálním
  2. Rozdíl mezi náboženskými a světskými rituály
  3. Rozdíl mezi náboženstvím a duchovností
  4. Rozdíl mezi tělesností a duchovností

Populární podle témat