Rozdíl Mezi Letadlovým A Geodetickým Zaměřením

Rozdíl Mezi Letadlovým A Geodetickým Zaměřením
Rozdíl Mezi Letadlovým A Geodetickým Zaměřením

Video: Rozdíl Mezi Letadlovým A Geodetickým Zaměřením

Video: Rozdíl Mezi Letadlovým A Geodetickým Zaměřením
Video: CADfórum 2020 - stavebnictví - sál C-1 - Zemní práce - Autodesk Civil 3D a Revit 2023, Červen
Anonim

Geodetické geodetické měření

Geodetické práce lze jednoduše definovat jako proces nebo technologii provádění vědeckého měření na, nad nebo pod zemským povrchem za účelem stanovení bodů pro vytvoření plánu nebo mapy. Když je oblast geodetické práce malá a měřítko, do kterého je vynesen její výsledek, je známé jako plán a naopak je to Mapa. Zeměměřičství je široce používáno téměř ve všech stavebních projektech, jako je výstavba budov, mostů, nádrží, přehrad, železnic, silnic, zavlažovacích projektů atd. Zeměměřičství lze klasifikovat na základě různých faktorů, jako je oblast průzkumu (jako průzkum země, námořní průzkum), fotogrammetrické atd.), předmět průzkumů (např. strojírenský účel, vojenský účel atd.), metoda průzkumu (např. triangulace, trilaterace atd.) a použité nástroje (např. geodetické měření, teodolitické měření, nivelace,atd). Hlavní klasifikací zeměměřičství je však geodetické a geodetické zaměření.

Geodetické měření

Plane surveying is a survey of surveying in which the surface of the earth is considered as plane surface. Toto je nejčastěji praktická forma průzkumu. To se používá, když je rozsah zkoumané oblasti malý (plocha menší než 260 km2), protože tato metoda zanedbává zakřivení Země. Aby bylo možné provádět výpočty, obvykle se na zemi vytvářejí trojúhelníky a tyto trojúhelníky se také považují za rovinné trojúhelníky a k výpočtu se používají pravidla rovinných trojúhelníků. Oblast, která má být zkoumána, a chyba spojená s výsledky průzkumu jsou pozitivně korelovány, což je oblast více chyba. Tato metoda tedy není vhodná pro přesnější nebo přesnější geodetické měření. Normálně je geodetické měření užitečné pro inženýrské projekty. Normálně průzkum o umístění a stavbě železnic, dálnic,cannel a přistávací pole jsou kategorizována podle této metody.

Geodetické zaměření

Geodetické zaměřování je další odvětví geodetické, ve kterém se při měření na zemském povrchu uvažuje zakřivení Země. To je skutečný sférický tvar Země je brán v úvahu. Toto je také známé jako trigonometrické měření. Vytvořené trojúhelníky jsou sférické trojúhelníky a výpočty se provádějí pomocí sférické trigonometrie. V této metodě se měření provádějí pomocí vysoce přesných přístrojů. Tato metoda se používá k určení nebo stanovení kontrolních bodů pro další průzkumy a pro dlouhé linie a oblasti. Poloha každé geodetické stanice je vyjádřena pomocí zeměpisné délky a šířky a pro tento účel se obvykle používá globální poziční systém (GPS).

Jaký je rozdíl mezi letadlovým a geodetickým zaměřením?

I když jak měření země, tak geodetické zaměření jsou metody měření na Zemi, mají některé charakteristické rysy.

1. Hlavně rovinné mapování ignoruje zakřivení Země, zatímco geodetické mapování to bere v úvahu.

2. Geodetické měření je vhodné pro malé oblasti, zatímco geodetické zaměřování vyhovuje pro měření velkých ploch.

3. Geodetické zaměření je přesnější než rovinné.

4. Trojúhelníky vytvořené v rovinném zaměření jsou rovinné trojúhelníky, ale trojúhelníky vytvořené v geodetickém zaměření jsou sférické trojúhelníky.

5. Geodetické stanice jsou ve velké vzdálenosti ve srovnání se stanicemi vytvořenými při leteckém průzkumu.

6. Více než letadlové zaměření využívá k lokalizaci bodů na Zemi běžné přístroje, jako je řetěz, měřicí páska, teodolit atd., Zatímco geodetické zaměřování používá přesnější přístroje a moderní technologie, jako je GPS.

Populární podle témat