Rozdíl Mezi Proteinkinázou A A Proteinkinázou C

Rozdíl Mezi Proteinkinázou A A Proteinkinázou C
Rozdíl Mezi Proteinkinázou A A Proteinkinázou C

Video: Rozdíl Mezi Proteinkinázou A A Proteinkinázou C

Video: Rozdíl Mezi Proteinkinázou A A Proteinkinázou C
Video: Fatty Acid Oxidation شرح بالعربى 2023, Březen
Anonim

Klíčovým rozdílem mezi proteinovou kinázou A a proteinovou kinázou C je, že proteinová kináza A je typ proteinové kinázy, která je závislá na cyklickém AMP, zatímco proteinová kináza C je podrodina proteinových kináz, která reaguje na lipidovou signalizaci.

Kináza je enzym, který katalyzuje přenos fosfátové skupiny z vysokoenergetických molekul poskytujících fosfáty na specifické substráty. Tento proces nazýváme fosforylace. Kinázy regulují většinu buněčných drah, včetně přenosu signálu. Proteinové kinázy jsou specifickým typem kináz, které katalyzují fosforylaci proteinů nebo přenášejí fosfát na přesné substrátové proteiny. Tyto enzymy regulují biologickou aktivitu proteinů fosforylací specifických aminokyselin fosfátovými skupinami z ATP. Jakmile dojde k fosforylaci, neaktivní proteiny se transformují na aktivní proteiny v důsledku konformační změny. Protein kináza C a protein kináza A jsou dva typy rodin proteinových kináz, které patří do podrodiny: AGC kináza proteinových kináz.

Populární podle témat