Rozdíl Mezi Sankcemi A Embargem

Obsah:

Rozdíl Mezi Sankcemi A Embargem
Rozdíl Mezi Sankcemi A Embargem
Anonim

Sankce vs Embargo

Rozdíl mezi sankcemi a embargem je velmi zajímavý, protože ačkoli oba pojmy mají svůj vlastní význam, v závislosti na kontextu se někdy obecný význam liší. Sankce obecně znamená něco dát nebo udělit povolení. Pokud se však toto slovo používá v ekonomickém smyslu, znamená to zákaz nebo překážku v určitých obchodních položkách. Embargo je ekonomický pojem, což znamená úplně nebo částečně něco zakázat, pokud jde o obchodování. V tomto článku se podrobněji podíváme na rozdíly mezi pojmy Sanction a Embargo.

Co znamená sankce?

Oxfordský slovník definuje sankci jako opatření přijatá státem s cílem donutit jiný stát, aby něco udělal, nebo udělit úřední povolení. Když se podíváme na tyto významy, vidíme kontrast. Jedním způsobem brání událostem a na druhé straně dává povolení pokračovat v něčem. Skutečný význam slova však můžeme identifikovat pohledem na prostředí, kde se slovo používá.

Jak bylo uvedeno výše, v ekonomii se slovo sankce používá k označení zákazu obchodních položek. To nemusí platit pro každou položku, ale pouze pro některé. Jedna země může zakázat dovoz určitých položek, obvykle zbraní, z jiných zemí a tam můžeme vidět ekonomické sankce. Pokud vezmeme v úvahu právní uplatnění sankce, znamená to tresty nebo jiné vymáhání konkrétních osob jako prostředek k zajištění jejich poslušnosti zákonům. Trest smrti, pokuty, uvěznění jsou některé ze sankcí týkajících se zákona. Stejně tak se význam pojmu sankce liší podle prostředí, ve kterém k němu dochází.

Rozdíl mezi sankcemi a embargem
Rozdíl mezi sankcemi a embargem

Co znamená Embargo?

Embargo je oficiálním zákazem, zejména pokud jde o zahraniční obchod. Jedna země může zakázat určité obchodní předměty z jiných zemí a před vývozem by každá země měla zkontrolovat, zda tyto položky obsahují embarga. Embargo je situace, která se více podobá ekonomickým sankcím. Jelikož ekonomické sankce zakazují dovoz některých zahraničních věcí, embargo také omezuje zahraniční obchod. Kterákoli země by měla před vývozem zboží zkontrolovat, zda je na zboží v cílové zemi uvaleno embargo. Je snazší získat licenci, pokud je to možné, pro hladké fungování transakce. Embarga však nemusí být trvalými zákazy a v průběhu času mohou nastat změny.

Jaký je rozdíl mezi sankcemi a embargem?

Když vezmeme oba pojmy společně, můžeme identifikovat podobnosti i rozdíly. Sankce i embargo znamenají zákaz nebo zákaz cizích předmětů, pokud se na ně podíváme z ekonomického hlediska. Zejména pojem sankce má s ohledem na jiné disciplíny mnoho dalších významů. V ekonomickém smyslu však oba znamenají totéž. Oba výrazy také naznačují, že obchodník by si měl být vědom zakázaných položek před exportem svých produktů. Sankce i embarga se navíc mohou časem lišit. Podíváme-li se na rozdíly v obou pojmech,

• Hlavní rozdíl spočívá v tom, že pojem sankce má mnoho použití, zatímco embargo se používá jako ekonomický pojem.

• Smysl sankce lze pochopit pouze přečtením celé věty a potom můžeme pochopit skutečný význam.

• Naproti tomu embargo, které je ekonomickým pojmem, snadno dává smysl a použití.

• Oba výrazy však lze použít současně, v závislosti na prostředí, ve kterém se používají.

Populární podle témat