Rozdíl Mezi Egem A Superegem

Obsah:

Rozdíl Mezi Egem A Superegem
Rozdíl Mezi Egem A Superegem

Video: Rozdíl Mezi Egem A Superegem

Video: Rozdíl Mezi Egem A Superegem
Video: The Last Of Us - Part 2 - Game Movie 2023, Březen
Anonim

Ego vs Superego

Ačkoli jsou ego i superego často považovány za podobné, existuje mezi nimi řada rozdílů. Ego a Superego lze chápat jako dva různé pojmy používané v psychologii. V dílech psychoanalýzy Sigmunda Freuda hovoří Freud o třech typech lidské psychiky. Jsou to Id, Ego a Superego. V tomto smyslu lze Ego i Super Ego považovat za dva typy lidské psychiky. Rovněž Ego a Superego jsou považovány za důležité psychology, kteří zkoumají tuto oblast odborných znalostí. Ego lze chápat jako část osobnosti, která si je vědoma reality. Na druhé straně Superego je součástí osobnosti, která funguje na principu morálky. To zdůrazňuje základní rozdíl mezi těmito dvěma typy, egem a superegem.

Co je Ego?

Ego lze jednoduše identifikovat jako část osobnosti, která funguje na principu reality. Často se o něm hovoří jako o zdravém rozumu. Bere to, co je skutečné, nebo extrahuje, co je skutečné. Je to reakce lidské mysli na to, co je skutečné. Skutečnou povinností ega je dosáhnout dokonalé rovnováhy mezi touhami lidské bytosti a realitou těchto tužeb. Zaměřuje se na realitu, nikoli na fantazie. Ego tedy reaguje na touhy dokonalým možným způsobem. Filtruje pouze skutečné a umožňuje nereálnému odtoku. Ego nevěnuje pozornost nesobeckosti akcí, ale soustředí se pouze na realitu života. Ego tedy neleští lidské chování. Místo toho filtruje realitní část života a seznamuje člověka s jeho identitou.

Rozdíl mezi Ego a Superego - Structural-Iceberg.svg- 1
Rozdíl mezi Ego a Superego - Structural-Iceberg.svg- 1

Co je Superego?

Superego je na druhé straně svědomí součástí mysli. Pracuje na mysli, aby připomnělo dobrotu v nás. Stručně řečeno, lze říci, že superego člověku připomíná, že je dobrý. Proto bylo konstatováno, že superego funguje na principu morálky. Díky tomu se lidské bytosti cítí malé před svými činy a výkony, pokud se podle morálních měřítek mýlí. To lze přirovnat k pokárání matky nebo napomínání učitele. Superego má schopnost přimět lidi k pocitu lítosti a melancholie. Vyvolává pocit hanby způsobující bolest nebo smutek v životě druhých. Jednoduše lze říci, že superego není nic menšího než svědomí člověka.

Další interpretace, která zdůrazňuje rozdíl mezi egem a superegem, je následující. Osobnost lidské bytosti je formována jeho egem. Avšak charakter lidské bytosti je formován jeho superegem. Je to proto, že smysl pro morálku je vryt do lidské mysli prostřednictvím superega. Lze dokonce tvrdit, že superego dělá člověka dokonalým. Leští lidské chování a činí lidskou bytost společensky přijatelnou. Způsobuje také nezištnost. Superego připravuje cestu k tomu, aby byl člověk ve svém postoji stále více společenský a obětavý. To je jeden z hlavních rozdílů mezi egem a superegem. Je důležité si uvědomit, že ego i superego mohou být na tom samém místě. Pokud se v určitém okamžiku života stanete kořistí houfů materialistických potěšení, uchvátí vás ego. Později se vás zmocní pocit hanby a pokání kvůli lidské psychice superega.

Rozdíl mezi Ego a Superego - Image2 Id ego super ego-2
Rozdíl mezi Ego a Superego - Image2 Id ego super ego-2

Jaký je rozdíl mezi egem a superegem?

  • Ego funguje na principu reality, zatímco Superego funguje na principu morálky.
  • Ego nutí jednotlivce soustředit se pouze na realitu, která mu způsobuje sobectví, ale Superego způsobuje, že je jedinec obětavý.
  • Osobnost je formována egem, zatímco postava je formována Superegem.
  • Ego neleští lidské chování, ale Superego ano.

Obrázek se svolením:

  1. Structural-Iceberg.svg- 1 od historicair (public domain), přes Wikimedia Commons
  2. Id_ego_super_ego-2 od ৰঞ্জন ভূঞা CC BY-SA 4.0, přes Wikimedia Commons

Populární podle témat