Rozdíl Mezi Konceptem A Teorií

Obsah:

Rozdíl Mezi Konceptem A Teorií
Rozdíl Mezi Konceptem A Teorií

Video: Rozdíl Mezi Konceptem A Teorií

Video: Rozdíl Mezi Konceptem A Teorií
Video: Jak zpomalit čas? | Speciální teorie relativity 2023, Březen
Anonim

Koncept vs teorie

Koncept a teorie jsou dva pojmy, s nimiž se člověk ve vědeckém žargonu setkává poměrně často. Jakkoli to může znít podobně, je třeba si uvědomit, že tyto dva pojmy, koncept a teorie, jsou používány v různých kontextech k označení různých aspektů, které skutečně pomáhají rozpoznat skutečné definice pojmu a teorie.

Co je to koncept?

Koncept je pojem, který se často používá v metafyzice, zejména v ontologii, který lze definovat jako základní kategorii existence. Je to skupina abstraktních myšlenek sestavených za účelem popisu jevu. Ve filozofii však existují tři způsoby, jak definovat koncept.

• Mentální reprezentace - koncepty jako podmnožina mentálních reprezentací vytvořených z fyzického materiálu mozku, která umožňuje lidským bytostem vyvodit závěry o věcech, s nimiž se setkávají v každodenním životě. Podle fyzikální teorie mysli používá mozek koncepty pro procesy, jako je rozhodování, kategorizace, učení, odvozování a paměť.

• Schopnosti - pojmy jako schopnosti, které jsou charakteristické pro kognitivní agenty.

• Abstraktní objekty - tato debata týkající se ontologického stavu konceptů je založena na platonistické teorii mysli, která uznává koncepty jako aspekty, které zprostředkovávají jazyk, referenty a myšlení.

Existuje také několik významných teorií o struktuře pojmů, jako je klasická teorie, teorie prototypů a teorie teorie.

Co je to teorie?

Teorii lze definovat jako soubor myšlenek, faktů, jevů nebo událostí, kterými lze vysvětlit určité téma. Při vývoji teorie je nutné použít racionální a kontemplativní formy zobecněného a abstraktního myšlení, zatímco teorie je založena na obecných faktorech, které jsou nezávislé na vysvětlovaném jevu. Teorie poskytuje vysvětlení pro pozorování a na základě různých předpokladů tohoto vysvětlení lze za účelem testování teorie odvodit několik možných hypotéz. Osoba, která rozvíjí teorie, je známá jako teoretik.

V moderním slova smyslu teorie odkazuje na vědecké teorie, které představují komplexní vysvětlení povahy, která splňuje moderní vědecká kritéria a je v souladu s vědeckou metodou.

Jaký je rozdíl mezi konceptem a teorií?

Pojem a teorie jsou dva pojmy, které se svou povahou zdají docela podobné, a kvůli této zjevné podobnosti je někdy docela obtížné jeden od druhého rozeznat. V přesné studii, jako je věda, si člověk nemůže dovolit dělat takové chyby.

• Koncept je abstraktní pojem. Teorie je soubor vysvětlení o konkrétním předmětu.

• Koncept nemusí být testován. Hlavní složkou teorie je, že musí být schopna být testována a dokázána nebo zamítnuta.

• Koncepty jsou náchylné k morfování a změnám. Teorie, i když nejsou považovány za fakta, lze označit za co nejlépe vzdělaný odhad obklopující určitý fenomén.

• Koncept je obecná myšlenka. Teorie je vysvětlení, které je podloženo významnými důkazy. Koncept takové důkazy nemá.

• Koncept může být neorganizovaný. Teorie musí být organizována.

Související příspěvky:

  1. Rozdíl mezi myšlenkou a konceptem
  2. Rozdíl mezi faktem a teorií
  3. Rozdíl mezi hypotézou a teorií
  4. Rozdíl mezi teorií a praxí

Populární podle témat